Tuulivoiman suunnittelu- ja lupaprosessit

Tuulivoiman suunnittelu- ja lupaprosessit

Tuulivoimahankkeen toteutukseen kuuluu useita viranomaisprosesseja. Nämä prosessit määräytyvät sen mukaan, kuinka suurta tuulivoimahanketta suunnitellaan ja minkä tyyppiselle alueelle suunniteltu puisto sijoittuisi.

Yleisimmät viranomaisprosessit ovat ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), kaavoitusmenettely sekä kunnan rakennuslupaviranomaisen rakennuslupa.

Näiden prosessien aikana ja niitä varten lausuntoja pyydetään monilta eri viranomaisilta ja sidosryhmiltä, kuten Puolustusvoimilta, Liikenteenturvallisuusvirastolta ja Museovirastolta sekä paikallisyhdistyksiltä ja tuulivoimahankkeen lähiasukkailta.