Miksi tuulivoimaa

Miksi tuulivoimaa

Tuulivoima muuttaa liike-energian turbiineilla sähköksi.

Tuulivoima on kotimainen uusiutuva energialähde. Tuulivoiman käyttö lisää Suomen energiantuotannon riippumattomuutta fossiilisista tuontipolttoaineista sekä tuontisähköstä. Suomen sähköstä vuonna 2012 noin 20 % oli tuontisähköä mm. Venäjältä.

Suomen tavoitteena on olla omavarainen sähköntuotannossa vuonna 2020. Lisäämällä kotimaista päästötöntä sähköntuotantoa kuten tuulivoimaa vähennetään tuontipolttoaineista aiheutuvia kustannuksia ja parannetaan vaihtotasetta.

Tuulivoimantuotanto korvaa fossiilista sähköntuotantoa kuten kivihiililauhdetta ja näin vähentää Suomen sähköntuotannosta aiheutuvia päästöjä ilmaan. Tuulivoima on osana ratkaisua ilmastomuutoksen torjunnassa ja ilmanlaadun parantamisessa.

Teollisen kokoluokan voimala tuottaa kaiken sen valmistamiseen, kuljetukseen, pystytykseen ja huoltotöihin tarvittavan energiamäärän takaisin ensimmäisten 3-9 toimintakuukauden aikana. Tuulivoimalan käyttöikä on keskimäärin noin 20–25 vuotta.

Yksin asuva ihminen käyttää yksiössä sähköä 1 000 kWh vuodessa. Nelihenkinen perhe käyttää sähkölämmitteisessä omakotitalossa sähköä 20 MWh vuodessa eli 20 000 kWh . Yksi tuulivoimala tuottaa vuodessa noin 8 000 MWh sähköä eli energian noin 400 sähkölämmitetylle omakotitalolle.

Tuulivoimalla on työllistävä vaikutus

Tuulivoimaloiden rakentaminen ja käyttö työllistävät alueen asukkaita sekä tuovat investointeja ja lisäpiristystä useille elinkeinoille.

Teknologiateollisuuden mukaan Suomelle vuoteen 2020 mennessä asetettu 2 500 MW:n rakentamisvelvoite työllistää 29 500 henkilötyövuotta, eli tuulivoima työllistää 11,8 henkilötyövuotta jokaista asennettua megawattia kohtaan. Tuulivoimasta tulee kunnille kiinteistöverotuloja vuodessa noin 10 000-15 000 euroa turbiinia kohti.