Teerivaaran tuulivoimahanke

Teerivaaran tuulivoimahanke

Otsotuuli suunnittelee tuulipuiston rakentamista Teerivaaran alueelle Paltamon kuntaan, Kainuuseen.

Turbiinien määrä: 
22
Kokonaisteho: 
66 MW
Projektin vaihe:
Keskeytetty
2013:Hankekehitys
2012:Esiselvitys
Valmistumisvuosi: 
2017

Suunniteltu hankealue sijaitsee Oulujärven itäpuolella noin 28 kilometriä Kajaanin keskustasta luoteeseen. Tuulipuisto rakennettaisiin maa-alueelle, jonka omistaa UPM.

Tuulipuisto käsittäisi tämän hetkisten suunnitelmien mukaan vaihtoehtoisesti joko 22 yksikköteholtaan 2–3 MW tuulivoimalaa, tai 17 yksikköteholtaan 4–5 MW tuulivoimalaa.

Sähkönsiirto toteutettaisiin uuden ilmajohdon kautta Fingridin omistamaan kantaverkkoon (Nuojua‑Seitenoikea).

Teerivaaran tuulipuiston vuotuinen sähköntuotanto olisi karkean arvion mukaan noin 190GWh vuodessa. Tämä vastaa noin 9500 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista sähkönkulutusta.

Teerivaaran hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on valmistunut. Alla olevien linkkien kautta ladattavassa arviointiselostuksessa ja sen liitteissä esitellään hanketta ja sen vaikutuksia ympäristöön.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus, sivut 1-105

Ympäristövaikutusten arviointiselostus, sivut 106-271

Liite 1, Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Liite 2, Näkemäalueanalyysin kartat

Liite 3, Voimajohtoreittien arvokkaat luontokohteet

Liite 4, Natura-arviointi

Otsotuuli on keskeyttänyt Teerivaaran hankkeen kehittämisen.