Mikonkeitaan tuulivoimahanke

Mikonkeitaan tuulivoimahanke

Otsotuuli Oy suunnittelee tuulipuiston rakentamista Kristiinankaupungin ja Isojoen kunnan alueella sijaitsevalle Mikonkeitaan alueelle. Suunniteltu hankealue sijoittuu Kristiinankaupungin eteläosaan, muutama kilometri valtatie 8 itäpuolella.

Turbiinien määrä: 
25
Kokonaisteho: 
75 MW
Projektin vaihe:
Kaava vahvistettu
2014:YVA
2013:Hankekehitys
2012:Esiselvitys
Valmistumisvuosi: 
2018

Tuulipuisto rakennettaisiin maa-alueelle, jonka omistaa osittain UPM-Kymmene Oyj ja osittain yksityiset maanomistajat.

Tuulipuisto käsittäisi tämän hetkisten suunnitelmien mukaan enintään 30 yksikköteholtaan noin 3 MW tuulivoimalaa, joiden napakorkeus olisi noin 120-140 metriä ja roottorin halkaisija noin 120 metriä.

Hankkeen liittämiseksi valtakunnan sähköverkkoon tutkitaan kahta vaihtoehtoa: puisto yhdistetään joko uuden alueelle rakennettavan 400/110 kV sähköaseman kautta Fingridin Kristiinankaupunki-Ulvila 400 kV voimajohtoon tai omalla 110 kV ilmajohdolla Kristiinankaupungin 110/400 kV sähköasemalle.

Mikonkeitaan osayleiskaavat on hyväksytty Isojoen kunnanvaltuustossa 14.12.2015 ja Kristiinankaupungin valtuustossa 6.6.2016.