Lumivaaran tuulivoimahanke

Lumivaaran tuulivoimahanke

Otsotuuli Oy suunnittelee tuulipuiston rakentamista Lumivaaran alueelle Hyrynsalmelle Kainuuseen.

Suunniteltu hankealue sijaitsee Lumivaaralla noin 11 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta lounaaseen.

Turbiinien määrä: 
8
Kokonaisteho: 
24 MW
Projektin vaihe:
Kaava vahvistettu
2014:YVA
2013:Hankekehitys
2012:Esiselvitys
Valmistumisvuosi: 
2018

Tuulipuisto rakennettaisiin maa-alueelle, jonka omistaa UPM-Kymmene Oyj.

Tuulipuisto käsittäisi tämän hetkisten suunnitelmien mukaan 8 yksikköteholtaan 3 MW tuulivoimalaa, joiden napakorkeus olisi enintään 150 metriä ja roottorin halkaisija enintään 150 metriä.

Sähkönsiirto tapahtuisi tämän hetkisten suunnitelmien mukaan liittymällä 110 kV ilmajohdolla kantaverkkoon Fingridin omistaman Seitenoikean sähköaseman kautta.

Hyrynsalmen kunnanvaltuusto hyväksyi Lumivaaran osayleiskaavan 16.3.2016.