Korvennevan tuulivoimahanke

Korvennevan tuulivoimahanke

Otsotuuli Oy suunnittelee tuulipuiston rakentamista Merikarvian kunnan alueella sijaitsevalle Korvennevan alueelle. Suunniteltu hankealue sijoittuu noin 10 kilometriä Merikarvian kuntakeskuksesta koilliseen.

Turbiinien määrä: 
6
Kokonaisteho: 
n.18 MW
Projektin vaihe:
Kaavoitus käynnistetty uudelleen
2017:Kaavoitus käynnistetty uudelleen
2014:YVA-selostus
2013:Hankekehitys aloitettu
2012:Esiselvitys
Valmistumisvuosi: 
2018

Tuulipuisto rakennettaisiin maa-alueelle, jonka omistaa osittain UPM-Kymmene Oyj ja osittain yksityiset maanomistajat.

Tuulipuisto käsittäisi enintään 6 yksikköteholtaan 2-5 MW:n tuulivoimalaa, joiden napakorkeus olisi noin 120-140 metriä ja roottorin halkaisija noin 120 metriä.

Korvennevan tuulivoimapuiston osayleiskaava hyväksyttiin valtuustossa 14.9.2015, mutta Turun hallinto-oikeus kumosi hyväksymispäätöksen 2016.

Kaavoitus on aloitettu uudelleen vuoden 2017 alussa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä9.3. – 10.4.2017.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2017

Korvennevan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on myös julkaistu.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus
Liite 1 (yhteysviranomaisen lausunto)
Liite 2 (asukaskyselylomakkeet)
Liite 3 (melumallinnukset)
Liite 4 (varjostusmallinnukset)
Liite 5 (valokuvasovitteet)
Arkeologinen inventointiraportti