Kokkosuon tuulivoimahanke

Kokkosuon tuulivoimahanke

Otsotuuli Oy suunnittelee tuulipuiston rakentamista Kokkosuon alueelle Vuolijoelle Kainuuseen.

Suunniteltu hankealue sijaitsee Saaresjärven pohjoispuolella noin 40 kilometriä Kajaanin keskustasta lounaaseen.

Turbiinien määrä: 
20
Kokonaisteho: 
60 MW
Projektin vaihe:
Keskeytetty
2013:Hankekehitys
2012:Esiselvitys
Valmistumisvuosi: 
2017

Tuulipuisto käsittäisi tämän hetkisten suunnitelmien mukaan vaihtoehtoisesti joko 20 tai 16 yksikköteholtaan 3 MW:n tuulivoimalaa, joiden napakorkeus olisi 150 metriä ja roottorin halkaisija 150 metriä.

Sähkönsiirto tapahtuisi 110 kV:n ilmajohdolla liittymällä Fingrid Oyj:n kantaverkkoon Vuolijoen sähköaseman kautta.

Otsotuuli on keskeyttänyt Kokkosuon hankkeen kehittämisen.