Julkuvaaran tuulivoimahanke

Julkuvaaran tuulivoimahanke

Otsotuuli Oy suunnittelee tuulipuiston rakentamista Lieksan kunnan alueella sijaitsevalle Julkuvaaran alueelle. Suunniteltu hankealue sijoittuu noin 20 km Lieksan kuntakeskuksesta etelään.

Turbiinien määrä: 
7
Kokonaisteho: 
21 MW
Projektin vaihe:
Hankekehitys
2012:Esiselvitys
Valmistumisvuosi: 
2017

Tuulipuisto käsittäisi enintään 7 yksikköteholtaan noin 3 MW tuulivoimalaa, joiden napakorkeus olisi noin 120 metriä ja roottorin halkaisija noin 120 metriä.

Alustavan suunnitelman mukaan liittyminen Fingrid Oyj:n 110 kV johtoon tapahtuu tuulivoimapuiston alueella, jolloin puiston ulkoisia sähkönsiirron rakenteita ei tarvita.