Iso Tuomivaaran tuulivoimahanke

Iso Tuomivaaran tuulivoimahanke

Otsotuuli Oy suunnittelee tuulipuiston rakentamista Iso Tuomivaaran alueelle Hyrynsalmelle Kainuuseen.

Suunniteltu hankealue sijaitsee Iso Tuomivaaralla noin 15 kilometriä Hyrynsalmen keskustasta luoteeseen.

Tuulipuisto rakennettaisiin maa-alueelle, jonka omistaa UPM-Kymmene Oyj.

Turbiinien määrä: 
8
Kokonaisteho: 
24 MW
Projektin vaihe:
Keskeytetty
2013:Hankekehitys
2012:Esiselvitys
Valmistumisvuosi: 
2016

Tuulipuisto käsittäisi tämän hetkisten suunnitelmien mukaan 8 yksikköteholtaan 3 MW tuulivoimalaa, joiden napakorkeus olisi enintään 140 metriä ja roottorin halkaisija enintään 130 metriä.

Sähkönsiirto tapahtuisi liittymällä 110 kV ilmajohdolla kantaverkkoon. Liityntä tehtäisiin joko suoraan Loiste Oy:n omistamaan Seitenoikea-Puolanka 110 kV:n linjaan tai vaihtoehtoisesti Fingridin omistamalle Seitenoikean sähköasemalle.

Hyrynsalmen kunnanvaltuusto hylkäsi Iso Tuomivaaran osayleiskaavan 16.3.2016. Hanke ei ole enää aktiivisessa kehityksessä.