Granskogin tuulivoimahanke

Granskogin tuulivoimahanke

Otsotuuli Oy suunnittelee tuulipuiston rakentamista Korsnäsin kunnan alueella sijaitsevalle Granskogin alueelle. Suunniteltu hankealue sijoittuu noin 8 km Korsnäsin kuntakeskuksesta koilliseen.

Turbiinien määrä: 
5
Kokonaisteho: 
n. 15 MW
Projektin vaihe:
Hankekehitys
2012:Esiselvitys
Valmistumisvuosi: 
2017

Tuulipuisto rakennettaisiin maa-alueelle, jonka omistaa osittain UPM-Kymmene Oyj ja osittain yksityiset maanomistajat.

Tuulipuisto käsittäisi enintään 6 yksikköteholtaan noin 3 MW tuulivoimalaa, joiden napakorkeus olisi noin 120-140 metriä ja roottorin halkaisija noin 120 metriä.

Hankkeen liittämiseksi valtakunnan sähköverkkoon tarkastellaan useampaa eri vaihtoehtoa. Ensimmäisessä sähkönsiirtovaihtoehdossa Granskogin tuulivoimapuisto yhdistetään 11,7 km pitkällä voimajohdolla EPV Alueverkko Oy:n Petolahden 110 kV sähköasemalle. Toisessa vaihtoehdossa Granskogin tuulivoimapuiston kuusi voimalaa yhdistetään uudelle, mahdollisesti useamman toimijan yhteiselle, keskijännitetason sähköasemalle, jossa jännite nostetaan tasoon 110 kV. Rakennettava 20/110 kV sähköasema yhdistetään voimajohdolla Pirttikylään rakennettavaan Fingrid Oyj:n 110/400 kV sähköasemaan. Kolmannessa vaihtoehdossa uudelta mahdollisesti useamman toimijan yhteiseltä 20/110 kV sähköasemalta rakennetaan voimajohto Fingrid Oyj:n Tuovilan sähköasemalle.