Tuulivoimahankkeet

Tuulivoimahankkeet

Otsotuuli Oy kehittää tuulivoimaa Suomessa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Hankkeiden suunnittelussa huomioidaan hankkeen taloudelliset, ympäristölliset ja sosiaaliset vaikutukset. Toiminta on vastuullista ja perustuu vahvaan osaamiseen sekä kokemukseen.

Tuulivoima on kotimainen uusiutuva energialähde, jonka käyttö lisää Suomen energiantuotannon riippumattomuutta fossiilisista tuontipolttoaineista, sekä tuontisähköstä. Tuulivoimaloiden rakentaminen ja käyttö työllistävät alueen asukkaita tuo investointeja alueelle ja lisäpiristystä useille elinkeinoille ja aloille. Tuulivoimantuotannosta syntyy rajalliselle alueelle ääntä ja varjovälkettä, tuulivoimarakentaminen myös muuttaa suunnittelualueen maisemaa.

Tuulivoimahankkeiden vaikutuksia alueelle selvitetään hankekohtaisesti laadukkain luotettavin selvityksin kaavoituksen ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä.

Oheisesta kartasta pääsee tarkastelemaan hankkeiden sijaintia ja hankkeiden tietoja ja selvityksiä tarkemmin.

Tuulivoimahankkeet kartalla: