Otsotuuli Oy:n verkkosivustojen tietosuojakäytäntö

Lue tätä sivustoa koskevat ehdot huolellisesti, ennen kuin käytät WWW-palveluamme ("Palvelut").

Käyttämällä Palveluja sitoudut noudattamaan näitä ehtoja. Älä käytä Palveluja, jos et hyväksy kaikkia ehtoja ja suostu noudattamaan niitä.

Tämä tietosuojakäytäntö koskee tällä internetsivuilla tarjottavia Palveluja.

MUUT KUIN HENKILÖTIEDOT

Palvelujen käyttö ja IP-osoitteesi kirjautuu lokiin. Lokin tarkoitus on kerätä tietoja palvelujen käyttömääristä, käyttötavoista, kävijämääristä, järjestelmävirheistä sekä siitä, mitä osia palveluista on käytetty tai ei ole käytetty. Kerättyjä tietoja käytetään Palvelujen kehittämiseen ja parantamiseen.

Lokiin ei kerätä käyttäjän henkilötietoja (esimerkiksi nimeä, osoitetta, syntymäaikaa), ellei käyttäjä itse anna niitä. Palveluissa voidaan käyttää eri tekniikoita kuten Google Analytics, jotka tuovat esille tiettyä teknistä tietoa kuten tietokoneen käyttöjärjestelmän, verkkosijainnin, selaimen tyypin ja pyynnön lähettäneen Web-sivuston osoitteen. Näillä tiedoilla ei kuitenkaan ole tarkoitus tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä.

Evästeet

Palveluissa saatetaan käyttää evästeitä. Evästeet ovat käyttäjän tietokoneen kiintolevylle tallentuvia pieniä tekstitiedostoja. Evästeiden avulla ylläpidetään istunnon tilaa ja käyttäjän omia asetuksia palvelussa. Jos et halua vastaanottaa evästeitä etkä halua ilmoitusta niiden käyttämisestä, voit määrittää selaimen asetukset vastaavasti, jos se on mahdollista käyttämässäsi selaimessa. Huomaa, että tällöin et ehkä voi tarkastella tai käyttää sivuston kaikkia osia.

HENKILÖTIEDOT

Otsotuuli Oy noudattaa Suomen henkilötietolakia (523/1999) henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä. Jotkin toiminnot Otsotuuli Oy:n internet-sivustolla saattavat edellyttää rekisteröitymistä ja kirjautumista palvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä antamiasi henkilötietoja voidaan käyttää sähköiseen suoramarkkinointiin henkilötietolain ja sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) mukaisesti. Otsotuuli Oy:lle ilmoittamiasi henkilötietoja (esimerkiksi nimi, tehtävänimike, osoite, puhelinnumero, faksinumero, yrityksen nimi, viitenumero ja kyselyn tiedot) käytetään palvelutarkoituksiin ja pyyntöjesi täyttämiseen. Otsotuuli Oy tai sen edustaja saattaa ottaa sinuun yhteyttä, jos tarvitaan lisätietoja, kysymyksiisi vastaamiseen, pyyntösi täyttämiseen, markkinointitarkoituksiin (yksityishenkilöiden osalta vain, mikäli käyttäjä on rekisteröityessään ja/tai käyttäessään Palvelua antanut tähän nimenomaisen suostumuksensa), mielipidekyselyihin, tuotekyselyihin tai sivuston hallintaa, teknistä kehitystä tai muita vastaavia tarkoituksia varten. Edellä mainittujen palvelujen toteuttamiseksi tai asiakkaan tarpeiden täyttämiseksi henkilötietoja saatetaan siirtää Otsotuuli Oy:n omistavien yritysten tai tytäryritysten välillä tai kolmannelle osapuolelle maihin, joissa tietosuojan taso ei välttämättä täytä EU:n oikeudellisia vaatimuksia. Käyttämällä Palvelua ja hyväksyttyään nämä ehdot asiakas antaa suostumuksensa mille tahansa tiedon siirrolle asuinmaansa rajojen ulkopuolelle yllämainittuihin tarkoituksiin. Otsotuuli Oy pyrkii määrätyin toimenpitein (mm. sopimuksin) varmistamaan, että sen tytäryhtiöt, edustajat, omistajayhtiöt ja palveluntarjoajat noudattavat käyttäjän henkilötietoja käsitellessään Otsotuuli Oy:n standardien mukaista tietoturvaa sijaintipaikastaan riippumatta. Tällaisen tiedon vastaanottajaa pyydetään suojaamaan luottamukselliset tiedot ja takaamaan henkilötietojen tietosuojan, eikä hän saa käyttää tietoja muihin tarkoituksiin. Henkilötietoja saatetaan käyttää yksityisyyden suojaan liittyvien tietojen tarkistamiseen, laittoman toiminnan, verkon käytön vaarantavan toiminnan tai Palvelujen toimittamisen estävän toiminnan tutkimiseen tai ehkäisemiseen. Otsotuuli Oy:n menettelytapoihin ei kuulu tällaisten tietojen vuokraaminen tai myyminen kolmansille osapuolille. Otsotuuli Oy voi kuitenkin luovuttaa tietoja viranomaisille lain niin edellyttäessä tai salliessa.

Jos annat henkilötietoja toisen henkilön, kuten puolison tai kollegan puolesta, oletamme, että sinulla on kyseisen henkilön lupa tietojen luovuttamiseen. Kun annat tietoja, annat samalla Otsotuuli Oy:lle oikeuden vaihtaa antamiasi tietoja Otsotuuli Oy:n tytär- ja omistajayhtiöiden välillä edellä mainittuihin tarkoituksiin.

Toimittamalla aineistoa Palveluihin sitoudut siihen, että a) tällainen aineisto ei ole lainvastaista tai muutoin sopimatonta julkaistavaksi; b) olet ennen aineiston toimittamista kohtuullisin toimenpitein varmistanut, että toimittamasi materiaali ei sisällä viruksia tai muita haitallisia tai vahingoittavia osia; c) omistat aineiston tai sinulla on muutoin täysi oikeus toimittaa aineisto Otsotuuli Oy:lle; ja d) pidättäydyt kaikista toimenpiteistä Otsotuuli Oy:tä vastaan liittyen toimittamaasi aineistoon ja sitoudut korvaamaan Otsotuuli Oy:lle kaikki vahingot, jotka sille aiheutuvat johtuen kolmannen osapuolen esittämistä väitteistä koskien toimittamaasi aineistoa.

HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN

Otsotuuli Oy säilyttää henkilötiedot lakien ja säädösten vaatimalla ja tarpeen mukaan tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Otsotuuli Oy on ryhtynyt henkilötietojen suojaamisen edellyttämiin toimiin tietojen luvattoman käytön ja väärinkäytön estämiseksi. Mikään järjestelmä ei kuitenkaan ole täysin turvallinen.

Alaikäiset

Alle 18-vuotiaat eivät saa lähettää tietojaan Otsotuulelle ilman vanhemman tai huoltajan suostumusta, eivätkä alle 18-vuotiaat saa tehdä hankintoja tai muita oikeustoimia sivustossa ilman huoltajan suostumusta, ellei sovellettava laki sitä salli.

Tietojen tarkistaminen ja päivittäminen

Voit tarkistaa ja päivittää tietosi ottamalla yhteyttä Otsotuuleen. Huomaa, että sinulla on oikeus tiedustella veloituksetta kerran vuodessa, mitä sinua koskevia henkilötietoja Otsotuuli Oy käsittelee ja miksi. Tiedustelu tehdään lähettämällä Otsotuuli Oy:lle omalla allekirjoituksella varustettu kirje, jossa lähettäjä ilmoittaa koko nimensä ja osoitteensa. Ota tällaisessa tilanteessa yhteyttä Otsotuuleen.

Jos sinua koskevat tiedot ovat virheellisiä, sinulla on oikeus vaatia niitä oikaistaviksi. Lisäksi käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä Otsotuuli Oy:lle kirjallisesti Otsotuuli Oy, Mannerheimintie 5 C, 00100 Helsinki.