Finsk energi från vind

- mot ny inhemsk elproduktion

Granskog vindkraftsprojekt »

Otsotuuli AB planerar att bygga en vindkraftspark i Granskog, Korsnäs kommun. Området för det tilltänkta projektet ligger ca 8 km nordost om Korsnäs centrum.

Varför vindkraft? »

Vindkraft omvandlar kinetisk energi ur vinden till elektricitet, vilket gör vindkraft till en förnyelsebar energikälla.

Mikonkeidas vindkraftsprojekt »

Otsotuuli Ab planerar att bygga en vindkraftspark i Mikonkeidasområdet som ligger delvis i Kristinestad och delvis i Storå kommun. Det tilltänkta projektet ligger i södra Kristinestad och västra Storå, några kilometer öster om riksväg 8.