Käyttöehdot

Lue nämä ehdot huolellisesti, ennen kuin käytät WWW-palveluamme.

Käyttämällä Otsotuulen WWW-palvelua sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja. Älä käytä palvelua, jos et hyväksy ehtoja ja suostu noudattamaan niitä.

Nämä käyttöehdot koskevat kaikkia Otsotuulen WWW-palveluita. Tiettyjä sivustoja saattaa koskea myös lisäehdot.

Tämän palvelun sisällön omistavat Otsotuuli Oy ja/tai sen tytäryhtiöt (jäljempänä Otsotuuli). Otsotuulen WWW-palvelun tekijänoikeus kuuluu Otsotuulelle. Kaikki oikeudet pidätetään kaikkialla maailmassa.

Otsotuulen WWW-palvelulla tarkoitetaan tässä kaikkia Internetistä käytettäviä palveluja, joiden omistaja on Otsotuuli tai Otsotuulen tytäryhtiö. Palveluja ovat esimerkiksi WWW-sivut, lomakkeet, sovellukset ja ohjelmakoodit sekä kaikki muut sellaiset toiminnot, jotka liittyvät kiinteästi WWW-sivuihin.

Otsotuulen WWW-palvelun sisällön tai sen osan jäljentäminen, kopiointi, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missään muodossa mukaan lukien seuraavat toimet rajoittumatta kuitenkaan näihin: julkaiseminen toisen sivuston kehyksessä, palveluun tai sen osaan perustuvien johdannaistuotteiden luominen, muihin sivustoihin, elektronisiin tiedonhakujärjestelmiin tai julkaisuihin liittäminen on sallittu vain Otsotuuli Oy:ltä etukäteen saadulla kirjallisella luvalla. Otsotuuli sallii kuitenkin tämän palvelun osien tallentamisen tietokoneelle tai kopioiden tulostamisen ainoastaan omaan henkilökohtaiseen käyttöön, mutta ei jaettavaksi, edellyttäen aina, että Otsotuulen mainetta tai liiketoimintaa ei vahingoiteta ja että kopio tai tuloste sisältää kaikki tekijänoikeustiedot tai muut omistusoikeudelliset tiedot ja merkinnät tai tällaisiin tietoihin liittyvät vastuuvapauslausekkeet. Tässä palvelussa annettua tietoa ei saa muuttaa ilman Otsotuuli Oy:n kirjallista lupaa. Joissakin yksittäisissä WWW-palvelujen dokumenteissa saattaa olla maininta erityisistä niitä koskevista lisäehdoista. Palvelun tietojen sellainen käyttö tai jakelu, joka näiden sääntöjen perusteella on sallittua mutta jonkun lainkäyttöalueen säädösten ja määräysten mukaan olisi laitonta tai aiheuttaisi velvoitteita, kuten rekisteröitymis- tai verovelvoitteita Otsotuulelle, on kiellettyä tällaisessa maassa tai tällaisella lainkäyttöalueella.

OTSOTUULEN WWW-PALVELUN SISÄLTÖ TARJOTAAN ”SELLAISENAAN” JA ”SELLAISENA KUIN SE ON SAATAVILLA”. PALVELUN TARKKUUDEN, SAATAVUUDEN, LUOTETTAVUUDEN TAI SISÄLLÖN SUHTEEN EI ANNETA MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA, SEURAAVAT MUKAAN LUKIEN MUTTA EI NIIHIN RAJOITTUEN: TAKUUT OMISTAJUUDESTA JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA SEKÄ OLETETUT TAKUUT KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUDESTA. OTSOTUULI EI TAKAA, ETTÄ PALVELUSSA TAI SEN VÄLITTÄVÄLLÄ PALVELIMELLA EI OLE VIRUKSIA TAI MUITA HAITALLISIA KOMPONENTTEJA.

Otsotuulen WWW-palvelu saattaa sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai typografisia virheitä. Otsotuuli voi vapaasti tehdä tietoihin muutoksia tai lisäyksiä. Otsotuulella on oikeus muuttaa palvelua tai estää siihen pääsy milloin tahansa.

Otsotuuli ei vastaa millään tavalla suorista, satunnaisista, välillisistä, epäsuorista, toissijaisista, erityisistä tai rangaistukseen johtavista vahingoista eikä muistakaan vahingoista, menetyksistä, kustannuksista tai menetetyistä voitoista, jotka liittyvät palvelujen käyttämiseen tai käytön yrittämiseen tai siihen, että Otsotuulen WWW-palvelua tai jotakin siihen linkitettyä kohdetta selaillaan, tai siihen, että tämän palvelun sisältöä ei pystytä käyttämään, tai siihen, että käytössä tai välityksessä on vikaa, keskeytys, puute, virhe, viive, virus tai linja- tai järjestelmävirhe, vaikka Otsotuulelle tai sen edustajille kerrotaan vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista. Otsotuuli ei vastaa tiedosta tai aineistosta, jota kolmannet osapuolet tarjoavat Otsotuulen WWW-palveluun linkitetyn kohteen kautta. OTSOTUULI EI VASTAA KOLMANNEN OSAPUOLEN TUOTTAMASTA SISÄLLÖSTÄ.

Otsotuulen WWW-sivujen tarkoituksena ei ole antaa ohjeita tai suosituksia eikä toimia päätösten tai toiminnan pohjana. Otsotuulen WWW-sivuston sisältöä ei pidä tulkita Otsotuulen pyynnöksi tai tarjoukseksi ostaa tai myydä palveluja, tuotteita, osakkeita tai muita rahoitusinstrumentteja tai sijoitusneuvojen tai -palvelun antamiseksi.

Otsotuulen WWW-sivut saattavat sisältää linkkejä kolmannen osapuolen omistamiin sivustoihin. Otsotuuli ei vastaa kolmansien osapuolten sivustoista, joihin siirrytään Otsotuulen sivuilta, eikä edusta tällaisia sivustoja. Otsotuuli ei ole vastuussa tällaisten sivustojen sisällöstä tai sivustojen käytöstä. Käyttäjä siirtyy kolmannen osapuolen sivustoihin aina omalla vastuullaan.

Otsotuulen WWW-sivut saattavat sisältää käyttäjien hyväksi tarkoitettua kolmansien osapuolten omistamaa sisältöä. Otsotuuli ei voi valvoa tällaista sisältöä eikä vastaa kolmansien osapuolten omistamasta sisällöstä eikä edusta tällaista sisältöä. Otsotuuli ei ole vastuussa kolmannen osapuolen omistamasta sisällöstä, jonka epäillään loukkaavan jonkun immateriaalioikeuksia.

Otsotuuli varaa oikeuden milloin vain ja mistä syystä tahansa muuttaa näitä WWW-sivuja tai lopettaa sivut ilman ennakkovaroitusta. Otsotuuli ei ole missään vastuussa käyttäjälle WWW-sivujensa muutoksista tai lopettamisesta.

Toimittamalla WWW-sivuihin liittyvää materiaalia mille tahansa Otsotuulen palvelimelle, esimerkiksi sähköpostin kautta tai WWW-palvelun välityksellä, materiaalin toimittajana sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja: Toimittamasi materiaali ei ole luottamuksellista tai omistusoikeudellista, materiaali kuuluu sinulle ja/tai sinulla on oikeus toimittaa se Otsotuulelle. Otsotuulella on oikeus julkaista toimittamasi aineisto. Olet vastuussa toimittamasi materiaalin julkaisukelpoisuudesta. Olet korvausvelvollinen, jos kolmas osapuoli esittää Otsotuulelle vaatimuksia toimittamasi aineiston johdosta. Sitoudut olemaan esittämättä vaatimuksia Otsotuulta kohtaan toimittamaasi aineistoon liittyen. Otsotuulella on oikeus julkaista, ottaa toimittamasi aineisto kokonaan tai osittain tuotteisiinsa ilman korvausvelvollisuutta ja vastuuta. Sitoudut parhaan kykysi mukaan poistamaan materiaalista virukset ja muut saastuttavat tai haitalliset ominaisuudet ennen toimittamista. Otsotuuli varaa oikeuden siirtää tai poistaa Otsotuulelle toimitetun materiaalin milloin tahansa ja mistä syystä tahansa.

Otsotuulen WWW-sivuston käyttäjiä kielletään käyttämästä sivustoa ja sen sisältöä laittomiin tai vilpillisiin tarkoituksiin tai laittoman, uhkaavan, herjaavan, loukkaavan, arkaluonteisen, pornografisen tai häpäisevän viestinnän ja/tai aineiston lähettämiseen tai siirtämiseen sivustosta tai sivustoon tai siviili- tai rikosoikeudellisiin seuraamuksiin johtavan viestinnän ja/tai aineiston lähettämiseen tai siirtämiseen sivustosta tai sivustoon. Sitoudut olemaan toimimatta tavalla, joka vahingoittaa tai haittaa sivuston toimintaa tai sen sisältöä.